Czterech kolegów przyjechało pierwszy raz nad morze i ujrzeli w oddali boje określające obszar do pływania. Ze względu na swoje bezpieczeństwo, postanowili dowiedzieć się, ile jest metrów w linii prostej od brzegu do najbliższej boi. Najsłabiej pływający, ale najlepszy z matematyki powiedział, że on obliczy tę odległość wykorzystując podobieństwo trójkątów, ale koledzy muszą mu pomóc. Pierwszemu polecił, aby stanał 60 m na zachód od niego. Dwóch pozostałych wysłał do brzegu oddalonego o 60 m, przy czym jeden z nich, powinien stanąć w lini pomiędzy nim a boją, a drugi pozostając na lini brzegu w odległości 20 m od swojego kolegi, w kierunku zachodnim. Przesuń go na rysunku w odpowiednie miejsce i wyznacz szukana odległość.
Odległość boi od brzegu wynosi:
[m] [cm] [dm]
ANIMACJA / POMOC 1
POMOC 2
POMOC 3
Możliwa do zdobycia liczba punktów: 11/11
`(OA)/(OB)=(AD)/(BC)`
`(OA)/(OB)=(BC)/(AD)`
`(OA)/(AD)=(OB)/(BC)`
`(OA)/(AD)=(AB)/(BC)`
`OB = OA + 30`
`OB = OA + 40`
`OB = OA + 50`
`OB = OA + 60`
`(OA)/(OA+60)=(20)/(60)`
`(OA)/(20)=(20)/(60)`
`(OA)/(20)=(OA+60)/(60)`
`(OA)/(60)=(OA+60)/(60)`