Wybierz bryłę:

Czworościan foremny:


Regular tetrahedron

Uruchom »

Graniastosłup prawidłowy trójkątny:

Triangular right prism

Uruchom »

Ostrosłup prawidłowy czworokątny:

right piramid with rectangular base

Uruchom »

500x500