Pierwiastki `sqrt()`

Łatwy Średni Trudny Memory

Wskaż pary równych liczb